до 15мин. - 1,50лв.
до 30мин. - 2,50лв.
1 ч. - 4,00лв.
2 ч. - 7,50лв.
3 ч. - 11,00лв.
4 ч. - 13,00лв.
Всеки следващ час
2,00лв.
Всеки 5-ти час е
безплатен!
ДЕЦА ОТ ЕДНО СЕМЕЙСТВО
1 ч. - 3,50лв.

След втория час
2,50лв.
Дизайн: Цветана Златарева